วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว 

กลุ่ม 10 อันดับหนุ่มหล่อที่สุดในประเทศไทย

1. ชื่อเด็กหญิงธัญลักษณ์  มาลาศรี อายุ 14 ปี   ชื่อเล่น บุ้ง  บ้านศาลา  
เกิดวันที่  18 /01/42    ชอบกินข้าว  ชอบสีเขียว   สนใจในผู้ชาย  นิสัย บ้าบอ  ร่าเริง  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 
                                                                                                                                                   
 2.เด็กหญิงสัณฐิตา  สายแสงจันทร์  อายุ 14 ปี  ชื่อเล่น  กาล  บ้านภูมิโปน
เกิดวันที่  08/01/42   ชอบทุเรียน  สนใจผู้หญิงครึ่งผู้ชายครึ่ง ลั้ลลาเฮฮา    
                                                                               
3. เด็กชายคณิศร   ชื่นบาน  อายุ  16 ปี  ชื่อเล่น จั้ม  บ้านภูมิโปน           
เกิดวันที่   11/06/40   ชอบกีฬา   ฟุตสอล   ฟุตบอล      ตะกร้อ     วาดภาพ    เป็นคนร่าเริง     สี่ที่ชอบ  สี่ฟ้า    คติประจำใจ     รักยอกจึงหลอกเล่น                                                                                                
                                                                                               
 4.  เด็กหญิง ปรียานุช   สุดสวาท  อายุ  14 ปี  ชื่อเล่น  ฝ้าย  บ้าน  ตะกอยอด 
เกิดวันทีี่    10/10/41     ชอบ   เล่นกีฬา เช่น วอลเล่บอล เป็นคนร่าเริง ชอบสี ฟ้า คติประจำใจ จงก้าวไป  ข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น อย่าหันกลับถอยหลังด้วยความเสียดาย  
                                                                        
5.เด็กหญิง นาขวัญ  ชาติสันติกุล  อายุ  14 ปี  ชื่อเล่น ดิ่ง  บ้านภูมิโปน   
เกิดวันที่  14/05/42     ชอบ สีฟ้า เขียว ม่วง กีฬาที่ชอบ  ตะกร้อ เป็นคนสดใส่ ร่าเริง กวนตีนเล็กน้อย ไม่ชอบทอม    

6. เด็กหญิง นัฐมล  จรจอม อายุ15 ปี  ชื่อเล่น ป้อม บ้าน ภูมิคดี
 เกิดวันที่ 3/8/41 ชอบสีฟ้าเขียวแสด กีฬา วอลเล่ย์บอล  เป็นคนสดใสร่าเริง  บ้า ติ้งต๊อง   กวน                                                                                                                                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น